Grafisk trykk

Monotrykk, høytrykk, silketrykk og dyptrykk.

Monotrykk 

Som navnet tilsier gir monotrykk kun ett avtrykk, kun én original. Dette er den enkleste formen for trykk hvor man maler direkte på en valgt trykkplate og presser papiret mot denne. På den måten får man med seg både maleriets og trykkets egenskaper. Her kan egentlig alle typer farge benyttes, man må bare passe på at malingen ikke tørker inn på trykkplaten før man rekker å trykke. Her kan man bruke både pensel, skrape, stempler, sjablonger og annet for å lage mønster. Egnet trykkpapir avhenger av trykkfargen, men bør være ganske sugende for å gi raskt avtrykk

Felles for disse er at de partiene man ikke ønsker trykkfarge på skjæres vekk, slik at trykkfargen valses på trykkplatens høyeste punkt som står igjen. Eksempel på høytrykk er tresnitt, linoleumstrykk, Xylografi (trestikk), potettrykk og bruk av stempler og blokktrykk for hånd.  

I tresnitt brukes en trykkplate av tre og skarpe, solide tresnittjern til utskjæring. Til trestikk brukes endeveden på harde tresorter som prikkes/skjæres ut med huljern og stikke.   

I linoleumstrykk skjæres mønsteret ut på en linoleumsplate med linokniver som ligner tresnittjern, men er ikke så kraftige. Samme teknikk brukes også på andre mykere trykkplater i for eksempel vinyl. Siden påfører man trykkfarge ved hjelp av en gummivalse på platen slik at det blir farge på det som ikke er skåret vekk.  Så kan man lage avtrykk ved å presse et papir mot trykkplaten. Man kan også trykke på tøy. 

Til høytrykk trenger man vanligvis ikke trykkpresse for å overføre motivet. Her holder det som regel å bruke håndtrykk, håndpresse (baren) eller legge noe tungt over. Om man ønsker å bruke trykkpresse må den være tilpasset høytrykk slik at man får plass til trykkplaten mellom valsene på pressen.  

Trykkpapiret bør være sugende, porøst papir som tar lett til seg farge. Egnet trykkfarge kalles ofte Block Print Ink og er vannbasert trykkfarge som enkelt kan vaskes bort fra valse og utstyr etter bruk. Den må ikke tørke fort slik at fargen tørker inn på valsen før man rekker å lage avtrykk.   

SPEEDBALL WATERSOLUBLE BLOCK INK

SPEEDBALL FABRIC BLOCK INK

MARABU AQUA LINO

ART CREATION LINOTRYKKFARGE

Silketrykk er en metode som kan benyttes til trykk på papir, stoff og lignende. Navnet stammer fra selve trykkmetoden som i prinsippet går ut på at fargen presses gjennom en silkeduk. Partier som ikke skal farges dekkes til med en film. Her kan det brukes egne medier eller sjablonger slik at de feltene som ikke skal trykkes blir tette. Til maskering av duken kan også Fotoemulsjon benyttes. Da påføres en væske på duken hvor man belyser felter til mønster med UV lys. Til silketrykk trenger man ikke trykkpresse. Trykkpapiret legges under rammen med den ferdig bearbeidete duken. Trykkfargen legges langs innsiden av den ene rammekanten og dras over duken med en rakle eller skrape. Da presses trykkfargen gjennom dukens åpne partier og skaper motivet, mens de tette partiene forblir ufarget.Hvis man vil trykke i flere farger trenger man én ramme til hver farge. Silketrykk kan benyttes til å trykke på både papir og stoff. Derfor finnes det silketrykkfarge beregnet til begge deler. Egnet trykkfarge kalles gjerne Screen Print color eller stofftrykkfarge.  

SPEEDBALL SCREEN INK

SPEEDBALL FABRIC SCRREN INK

MARABU TEXTIL PRINT

SPEEDBALL SILKETRYKKRAMME

Dyptrykk

De mest brukte trykkteknikkene i dyptrykk er kobberstikk, koldnålstrykk, mezzotint, etsning, aquatint, metalltrykk, foto- og digitalbasert dyptrykk.
Det som skiller dyptrykk fra høytrykk ligger i selve betegnelsen. I dyptrykket er det fordypningene i platen som avgir farge i trykkeprosessen og skaper motivet. Motivet preges ned i trykkplaten mekanisk med et spisst redskap for eksempel koldnål eller rissenål. Det kan også etses ned i trykkplaten med syre. Trykkplaten er ofte av metall, kobber, sink, plast eller stein. Trykkfargen smøres ned i platen så den blir liggende nede i platens fordypninger, mens platens høyeste parti blir tørket ren for trykkfarge. For å overføre trykkfargen til papir trenger man en trykkpresse beregnet til dyptrykk. Disse har stålvalser som skaper stort nok trykk til at fargen presses ut av fordypningen og over på papiret. Her trenger man et sterkt papir som tåler å bli utsatt for presset i trykkpressen og samtidig har evnen til å suge til seg trykkfargen raskt og jevnt. Trykkfargen som brukes må tørke sakte, så oljebasert farge har vært mye brukt. Men nå finnes også egnede vannbaserte trykkfarger som letter rengjøring og arbeidet mye.  

SPEEDBALL PRO RELIEF INK

SPEEDBALL AKUA INTAGLIO INK

FABRIANO ROSASPINA

FABRIANO UNICA

FABRIANO TIEPOLO

ABIG TRYKKPRESSER

Trykkpresse til både høytrykk og dyptrykk.

FOME TRYKKPRESSER

Fome Trykkpresse 3621

  • Bordmodell beregnet for skolebruk.
  • Til etsing, kobbertrykk og alle typer dyptrykk.

Fome Trykkpresse 3622 komplett sett

Trykkpresse 3620

Fome Trykkpresse 3650

  • Bordmodell for amatører og profesjonelle.
  • Til etsing, kobbertrykk og alle typer dyptrykk.

Fome Trykkpresse 3646

  • Til linoleum, tresnitt og kobbertrykk
Publisert i: