Kritt og kull fra Koh-I-Noor – Tegneskole del 2

14.01.2013
Publisert i:

I dette innlegg kan man se:

Eksempel på tegning med hvit kritt og en video med enda en hvit kritt tegning
Eksempler på akttegninger med naturkull og en video som viser 2 akt tegninger i 10x normalt tegnetempo
Video som viser tegning med kull blyant og stiftblyant med kullstift
Eksempler på rødkritttegninger og video som viser rødkritt tegning

Hvit kritt:

Hvit kritt …. grønlandsk dame ….. tegnet etter egen skulptur som er laget etter levende modell … A4

For å illustrere prosessen med hvit kritt har jeg valgt en Koh-I-Noor krittblyant og et stykke sort tegnekartong … motivet er en oval asjett med pærer.

Det er som å tegne med vanlig blyant … bare «omvendt» …. man tegner høylys og lar være å tegne der hvor resultatet skal fremstå sort/mørkt

Fra de tidligste tider har mennesker tegnet ….. og her kommer de forkullede rester av grener fra bålet inn som et av de første tegneredskaper …

… som før, således også i nåtiden … naturkull av tynne grener fra selje, vin og andre vekster kan kjøpes i bildekunstbutikker i dag … tegningene under er laget med naturkull

A2 – naturkull – tegnetid 1 minutt etter modell …

Samme modell … denne gang 2 stillinger av 2 min hver … fortsatt naturkull på A2 papir

Her følger video med 2 akt tegninger …. 2 stk ti minutt stillinger … i videoen gjengitt med 10x normal hastighet så man ser tegningen bli til på ca 1 min. Det tegnes med naturkull … ca 1 cm i diameter … på A2 Fabriano Accademia …. et papir med medium struktur … akkurat nok til at kullet fester seg.

Først glimt fra videoen med kommentarer:

Med ganske lett hånd tegnes modellen stille og rolig. Hun støtter seg til en stokk … den opplever jeg som så viktig for bildets balanse at jeg har tegnet den som det første …. deretter arbeider jeg fra hodet og nedover …

…. idet jeg hele tiden vurderer de nye streker mot modellen og det jeg allerede har tegnet …. det er tilføyd skygge under modellens venstre bryst med siden av tegnekullet …. resten er laget med spissen og ganske lett hånd …

Modellens proporsjoner er i hovedtrekk på plass og jeg begynner nå skyggeleggingen med den lange flate siden av kullet …

… de mørke skyggeområder lages med siden av kullet …. med mest trykk på den ene enden av kullstykket … man får da en gradering fra lysere grå over mot det sorte … se f.eks. overarm og begge lår …

Med frimodig hånd legges hår på modellen …

… naturkull er helt fantastisk når det kommer til punktet hvor man ønsker å dekke større flater …. som bakgrunnen her. Stokken ønsker jeg skal fremstå lys … derfor trenger jeg en mørk bakgrunn …. her har jeg startet nederst til høyre på modellens venstre ben og legger med en lang bevegelse en bred sort strek opp langs modellens ben og rygg ….

Det negative rommet mellom benene markeres også med flaten av kullet …

… legg merke til området mellom beina … øverst er det ikke så mørkt som lengre nede …. dette er nødvendig for at konturen av modellens høyre ben ( venstre på tegningen ) ikke skal fortape seg i det mørke område mellom beina …

Som nevnt tidligere skal stokken fremstå lys mot mørk bakgrunn … her har jeg … fortsatt med langsiden av tegnekullet lagt en mørk flate til høyre for stokken … og nå med kullet i venstre hånd legger jeg en mørk flate til venstre for stokken ( alltid en fordel å kunne tegne med begge hender 😉

I løpet av de siste få sekunder er resten av bakgrunnen etablert og tegningen er ferdig ….

Dette var den første tegningen …. 10 minutter

… modellen skifter stilling og jeg skifter til et nytt ark …

Modellens overkropp tegnes som en flat opprettstående kasse

Alle de innledende strekene tegnes med lett hånd … og med hjørne/kant av tegnekullet

Det viskes ikke ut …. det tegnes som nevnt med lett hånd …. og korreksjoner tegnes som nye streker på toppen av de som allerede er tegnet …. på den måten vises «tegningens historie» i mengden av streker !!!!! ( dette er en viktig ting å huske i alle tegninger !!!!!)

Skyggefelter og mørkere streker lages med større trykk på tegnekullet …. streker stadig med spissen av kullet …

Områder med skygge tegnes med langsiden av tegnekullet …

ved å legge mest trykk på den ene enden av tegnekullet får man en gradert flate fra lysere tone til en mørkere tone ..

….. 10 minutter er gått og om få sekunder inntar modellen en ny stilling ….

Her kommer video som viser ovenstående tegneprosess:

I dag kan man også få kunstig trekull … knust trekull blandet med bl.a. leire. Koh-I-Noor leverer kunstig trekull både som 5,6 mm stift og som blyant.

Jeg har valgt å lage 2 skisser på et enkelt ark Tiziano Pastello. Denne gangen et hvitt ark, 160 g 30,5×41. De samme arkene brukes med fordel til blyanttegning og til tegning med forskjellige pastell medier. (medier?)

Da mange opplever det som vanskelig å tegne ting av glass har jeg her valgt en finkantet glassvase som det ene av to motiver … annet motiv er et fiktivt profilportrett.

Fra videoen med kulltegningen har jeg hentet en rekke screendumps … de ses under med kommentarer ( og til slutt kommer videoen)

Som forberedelse til tegnearbeidet sverter jeg hele arket med langsiden av et stykke naturkull på ca 10 mm i diameter

En fille fra kjøkkenet brukes til å gni kullsstøvet jevnt inn i papiret ru struktur

Med en kullstift i mineholderen tegner jeg de mørke streker/konturer jeg kan se i vasen ( det finnes 3 f.eks kullstifter ) … i den første opptegning til de grå strekene var det den hardeste/lyseste … på fotoet er det den mykeste / mørkeste som er i bruk.

Med viskelær ( som «stiftblyant» ) «tegner» jeg de hvite strekene man ser på fotoet. Her kommer naturkullet jeg la på i starten til nytte. Det gir den fine gråtonen i bildet … og viskelæret fjerner gråtonen, så man ser det hvite papiret. Viskelæret blir hermed «tegneredskab» og ikke noe man fjerner feil med 😉

En tegnestubb brukes til å jevne ut … og etterhvert som det samles kullstøv i stubben også som tegneredskap

En profil «tegnes» med viskelær …

Mørke områder legges på med kullstiften …. legg merke til området til venstre for nesen ….

… det mørke området til venstre for neste er nå gnedet ut med stubben … og en hvitt stripe står i kontrast på neseryggen

Her er vi helt tett på det ferdige resultatet …. Mørke områder er tegnet med kullstiften … og gradert med stubben. Høylysene er laget med viskelær … og virkningen forsterkes der hvor dyp sort og lyse områder møtes

Det ferdige bilde eksempel med naturkull, kunstig kull i stiftform, tegnestubb og viskelær

Rødkritt skisse ….

Rødkrittet har gjennom flere hundre år vært en høyt skattet tegneverktøy. Tradisjonelt har man tegnet på tonet papir med:
Hvitt kritt
Rød kritt
Sepia ( en brunfarge fra blekksprutten av samme navn) fargen finnes i en lys og mørk utgave
Sortkritt … alternativ kullstift

Her er Croquis tegninger / Akt tegninger ….. alle er tegnet med rødkritt fra Koh-I-Noor på A2 skissepapir …. tegnetiden for de forskjellige tegninger ses i teksten unner hver tegning

3 stk Akt tegninger … Victoria skifter her stilling hvert minutt

Her skifter Victoria stilling etter to minnutter ….

Disse to av Victoria er laget på 10 min

Victoria i profil … 10 min stilling

Koh-I-Noor lager disse fargene som blyanter og som kvadratiske kritt …. jeg bruker begge deler i videoen unner ( screendump med kommentarer etter videoen )

Motivet skisses med hvit kritt stift

Bakgrunnen dekkes med siden av den mørkeste sepiastift ( 4397 )

Forgrunnen er dekket med den lysere sepiastift ( 4398 )
og stilkene på pærerne tegnes med den mørke blyanten Sepia Dark ( 8804 )

Med kanten av et stykke Sepia 4393 markeres skyggen på
den første pære …

Med mørk Sepia og hvit krittblyant formes den neste pære
…. det er starten på en lang prosess med flere lag med farge

… kanten av asjetten farges hvit med et kritt stykke

Farven på bakgrunnen gnis ut med stubb …

Det arbeides med alle fargene jevnt fordelt over hele bildet … flere ganger
… og hver gang sjekkes 3D formen … skygger og lysreflekser i de enkelte frukter
…. intet er ferdig før alt er ferdig 😉

Forgrunnen for en ekstra omgang med Sepiakrittet … for å fremheve den hvite asjetten

Jeg var ikke fornøyd med bakgrunnen etter jobben med stubben tidligere
…. mer farge er lagt på og det hele får en tur med kjøkkenfillen

… her starter en gjennom «tegning» av hele motivet. Det «tegnes» med stubben som nå er ganske mettet med farge …

… jeg konsentrerer meg spesielt om overganger der hvor lyse og mørke flater møtes …

…. sjekk området direkte over pekefingeren min på dette foto med samme område på fotoet over
Den sorte trekanten er ikke laget med en fargestift, men utelukkende med stubben

… som avslutning … her og på foto under … med krittblyant …

.. med kritt stiften går jeg over hele tegninger for å sjekke formen på de enkelte frukter … jeg «tegner med formen»

… alle streker er «bueformede» og følger overflaten i fruktene ….

Her hviler kritt, krittblyanter og tegnestubben i blyantbakken fra min barndoms sløydtimer i 6. eller 7. klasse 🙂

Med tegnehilsen fra PB 😉 … skriv gjerne med spørsmål og kommentarer