Aktuelt

Claessens

Kvalitetslerret på rull produsert i Belgia

CLAESSENS ARTISTS' CANVAS

Kvalitetsgaranti

Claessens har vært Europas ledende produsent av lerret siden 1906. Deres kvalitetshåndverk, tradisjon og erfaring har gjort Claessens kjent også utenfor Europa. Det er velkjente kvaliteter som har vært på markedet i lange tider. Håndverksmessig utførelse og blikk for detaljer er fortsatt viktig. Dette gjør at Claessens kan garantere en stabil kvalitet av beste slag som vil øke verdien på det kreative arbeidet.

Et levende naturprodukt

Claessens lerreter er i hovedsak laget av lin, jute eller bomull. Disse materialene er grodd, sortert og bearbeidet med største varsomhet. Det er ekte naturprodukter som gir små forskjeller i farge, sammensetning og følelse; noe som enkelte ganger fører til små forskjeller. Imidlertid forventes dette av et lerret laget på tradisjonell måte. Fra et kunstnerisk synspunkt anses disse små ulikhetene heller som et kvalitetsstempel.

Liming og grunning

Alle grunnede lerreter fra Claessens er ferdige til bruk. De blir grunnet og inspisert med største nøyaktighet. Prepareringen består av to lag lim, grunning og tørking mellom hvert lag lim og grunning. Først blir alle lerreter limt med et syntetisk lim som beskytter mot syre i oljemalingen og gjør lerretet sterkere, jevnere og mer holdbart. Så påføres enda et lag lim, som regel hudlim. Lerret til oljemaling limes kun med syntetisk lim som er mindre sensitiv mot fuktighet. Så påføres en primer eller grunning. Denne avgjør hvor sugende lerretsoverflaten blir, og hva slags maling den beregnes til. Så blir det lufftørket i 3 dager og deretter blir overflaten pusset lett med sandpapir og grunnet en siste gang. Etter siste grunning ligger det i tørkerom 10 dager. Grunning til oljemaling er ikkesugende og består av sinkhvit blandet med linolje. Universal, syrefri (pH 7,0) grunning for olje, akryl og temperamaling består av to lag titanhvit grunning blandet med akryl malermiddel. Ekstra sugende underlag er en vannbasert grunning av kalk og hudlim som kun benyttes til temperamaling. Lerretenes sugeevne angis på en skala fra 1-5 der 1 er minst sugende. All grunning er syrefri og gulner ikke.

 

TYPER LERRET

Bredt utvalg

Lerret på rull kommer i overraskende mange varianter. Teksturen kan variere fra helt grov til veldig fin. Grunningen skaper også ulike variasjoner. Claessens produserer i dag over 25 ulike typer lerret.

Tre typer lerret, tre grunninger

Kunstnere bruker flere typer maling og hver sort krever gjerne en egen grunning. Det finnes tre typer lerret. Lerret for olje er kun ment for oljemaling. Absorberende lerret brukes til tempera. Universalgrunnet lerret passer både til akryl og olje. Alle er preparert med forskjellig grunning etter at det er limt.

Referansenummer

Claessens referansenummer spesifiserer prepareringen. Om lerretet er upreparert starter nummeret med tallet 0 (f.eks. 066), universalpreparerte lerret starter med 1 (f.eks. 166) og absorberende lerret starter med 2 (f.eks. 266). Lerret for olje er uten prefiksnummer (f.eks. 66).

Tradisjonelle metoder

De fleste prepareringene blir nå utført av maskiner, men etter tradisjoenelle metoder. Prepareringer blir gjort manuelt på lerret som er bredere enn standardbredden på 210 cm og på spesielle lerret. Makslengden på lerret preparert manuelt er 40 meter.

Klar til bruk

Etter at lerret er tørket helt blir det kuttet opp i lengder på 10 meter, rullet opp, pakket inn i papir som hindrer fukt og pakket i rør. Lerretet er ferdig og kunstneren kan sette i gang.

Lerret grunnet for olje

Grunningen for oljelerret er en primer som består av sinkhvit blandet med linolje. Lerret er satt i et tørkerom i tre dager hvor det lufttørker. Lerretet blir deretter slipt en gang og grunnet med et lag basert på titanhvit. Lerretet settes tilbake i tørkerommet i ytterligere ti dager.

Universalgrunnet lerret for olje og akryl

Universalgrunning for både olje og akryl består av to lag titanhvit grunning blandet med akryl malermiddel.

Absorberende lerret for tempera

Absorberende lerret er grunnet med to lag bestående av kalk og harelim. Siden grunningen er vannbasert, kan lerretet tørkes i tørrluftsovn, hvor vannet fordamper raskere.

Limt lerret for olje og akryl

Lerretet er kun limt og ikke grunnet.

Upreparert lerret

Publisert i: